Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen
Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg

Past de basis- of éénjarige opleiding bij mij?

Waarom de opleiding volgen bij Sitis?

Instroomeisen

Ik heb nog geen twee jaar werkervaring als praktijkmanager met aansturende taken, kan ik dan de geaccrediteerde HBO-opleiding volgen?

Ja, dat is mogelijk. Mocht u niet aan de basis-instroomeisen voldoen dan volgt een assessment, dit zijn een aantal vragen en opdrachten die je online beantwoordt. Het gaat er ons om dat u al acteert op hbo denk -en werkniveau en mocht dit het geval zijn, dan blijkt dit uit of de vragenlijst of het online assessment. Mocht er op basis van het assessment nog twijfel zijn volgt een (telefonisch) gesprek.

Ik werk op dit moment (nog) niet in een huisartsenpraktijk, kan ik dan de opleiding volgen?

Ja dat kan, echter is het wel van belang een werkplek te regelen bij een praktijk. Tijdens de opleiding worden er namelijk verschillende opdrachten gegeven die op de praktijk dienen uitgevoerd te worden. Dit is niet een stageplek waarbij u een x aantal uur op de praktijk aanwezig dient te zijn, maar gewoon een huisartsenpraktijk waarbij u de opdrachten mag uitvoeren. Voorbeelden van opdrachten; op gebied van personeelszaken, financieel management (financiële cijfers van de praktijk niet noodzakelijk wel wenselijk), samenwerkingsvormen, declaratieproces, communicatie, kwaliteit, kosten baten analyse, verbeterplan maken etc.

Ik ben zelf huisarts, kan ik dan de opleiding volgen?

Nee, onze opleiding is gericht op praktijkmanagers en is gebleken onvoldoende aan te sluiten op de verwachtingen van de praktijkhouder. Wij adviseren huisartsen de PROFclass van de LHV te volgen. “PROFclass is een post-specialistische opleiding op het gebied van praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap voor huisartsen, die hun management- en organisatievaardigheden willen ontwikkelen, verdiepen of verbreden.”

Betaling & vergoeding

Is het mogelijk om de factuur in termijnen te betalen?

Ja dat is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat de laatste termijn betaald is voor de laatste lesdag.

Wordt deze opleiding erkend door de zorgverzekeraars als functiegerichte hbo-opleiding en krijgt de praktijk na het volgen van de opleiding de vergoeding voor praktijkmanagers?

Onze éénjarige opleiding is door CPION geaccrediteerd op hbo-niveau en is hiermee een op hbo-niveau erkende opleiding. Hierdoor is deze opleiding een functiegerichte opleiding op hbo-niveau en ontvangen de studenten bij positief afronding hiervan een landelijk erkend diploma op hbo-niveau. Onze geaccrediteerde opleiding is geen 4-jarige bachelor opleiding. Per zorgverzekeraar zijn de eisen verschillend en bij de meeste zorgverzekeraars voldoet onze éénjarige opleiding aan de door hun gestelde opleidingseis. Bij twijfel adviseren wij om contact op te nemen met de preferente zorgverzekeraar van de praktijk. De inhoud van de opleiding sluit aan op de functiebeschrijvingen B en C zoals vermeld in de CAO Huisartsenzorg en heeft als uitgangspunt de competenties genoemd in het competentieprofiel van de NVvPM.

Inhoud opleiding

Welke opleiding past bij mij?

Ben jij doktersassistent of praktijkondersteuner en wil je praktijkmanager worden? Of ben je al praktijkmanager, maar wil je je nog verder verdiepen in je vak? We krijgen in beide gevallen regelmatig de vraag welke opleiding dan het beste bij je past. Klara Knapen, opleidingscoördinator (en zelf ook praktijkmanager), geeft je in deze blog het antwoord.

In de functiewaardering huisartsenzorg zijn drie soorten referentiefuncties voor praktijkmanagers opgenomen, namelijk praktijkmanager A, B en C. Tot welke functie leiden jullie op?

Wij leiden op tot praktijkmanager B en C, schaal 8 en 9. Als praktijkmanager A bent u overwegend operationeel bezig met managementtaken. Wij leiden de praktijkmanagers meer op aansturend, verantwoordelijk en zelfstandig niveau op, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het tactisch en strategisch beleid van de organisatie. Ze krijgen een adviserende rol richting de huisarts en zijn (mede)verantwoordelijk voor het management in de praktijk.

Wat is de studiebelasting buiten de lesdagen om?

Voor de 12-daagse en 6-daagse opleiding moet u denken aan een zelfstudie-belasting van 8 à 10 uur per lesdag. Bij de 7-daagse opleiding is dat ongeveer de helft.

Wat is het verschil tussen jullie opleiding en de praktijkmanagement opleiding van de Inholland Academy of Breederode?

Onze opleiding is specifiek gericht op praktijkmanagement in de huisartsenzorg, de opleiding van de Inholland Academy en Breederode is eerstelijn- en ketenzorg breed.