Meteen naar de inhoud

Basisopleiding
Praktijkmanagement in de huisartsenzorg

De praktijkvoering van een (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk die voorheen nog kon worden gedaan door huisarts en assistenten heeft steeds meer behoefte aan ondersteuning van een praktijkmanager. Ben je werkzaam in de huisartsenzorg en voer je managementtaken uit, of zou je dat graag willen gaan doen? En is er in de eigen praktijk behoefte aan iemand die boven het niveau van de patiëntenzorg uitstijgt om de continuïteit te waarborgen en overzicht te houden? Deze opleiding is ontwikkeld door huisartsen en praktijkmanagers om jou tijdens deze opleiding de juiste tools aan te reiken waarmee je de verschillende managementtaken uit kunt voeren.

De Basisopleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg (7-daagse opleiding) is door de deelnemers gemiddeld met een 8,2 beoordeeld uit 872 ingevulde enquêtes. 

Sitis was voorheen bekend als PRO Praktijkmanagement (huisartsvanmorgen.nl).
> Lees hier meer over deze naamswijziging.

Einddoelen van de opleiding

  • Je bent in staat om de verschillende managementtaken te vervullen, het overzicht te houden en te sturen op efficiëntie en rendement.
  • Je hebt inzicht gekregen in declaratie en boekhouding en je kunt de financiële gegevens van de eigen praktijk verwerken voor berekeningen en overzichten.
  • Je kunt innovatie of vernieuwingen binnen je eigen praktijk succesvol implementeren.
  • Je hebt de nodige actuele kennis van wet- en regelgeving en externe contacten die nodig zijn voor het uitoefenen van jouw taken.
  • Je bent in staat om het personeelsbeleid voor de eigen praktijk in kaart te brengen en uit te voeren.
  

Certificering en accreditatie

Na het volgen van de Basisopleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg, ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Doktersassistenten krijgen 33 accreditatiepunten, praktijkondersteuners 12 accreditatiepunten en verpleegkundigen en verzorgenden 47 accreditatiepunten aan het einde van de opleiding.

Vraag meer informatie aan

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Modules

De opleiding is ingericht aan de hand van 12 modules die zijn verdeeld over 7 lesdagen.

Het werken als praktijkmanager

In deze module verkennen we het werkveld van de praktijkmanager. Wat zijn taken die tot het takenpakket van de praktijkmanager behoren en waar houdt dit op? Hoeveel tijd mag iets kosten en hoe ga je met verantwoordelijkheden om? Welke positie neem je in de praktijk en hoe zorg je dat je ‘in control’ bent?

Declaratie

In deze module leren we hoe de huisartsenpraktijk haar inkomsten verkrijgt. Hoe zit het declaratiesysteem in elkaar, welke partijen spelen hier een rol in en welke achtereenvolgende handelingen zijn nodig om tot een juiste en optimale financiële afwikkeling te komen.

Situationeel leidinggeven

In deze module leer je welke mogelijkheden er zijn om vanuit jezelf effectief te communiceren. Je leert over je eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen. Dit kan ondersteunend werken bij het doorvoeren van veranderingen en het aansturen van mensen.

Financieel management: boekhouding

In deze module zoomen we in op de financiële basis van de huisartsenpraktijk. We kijken zowel naar de verschillende geldstromen, de voorkomende inkomsten en uitgaven, de totstandkoming ervan en de boekhoudkundige verwerking.

Financieel management: benchmark

In deze module zal aandacht worden besteed aan het optimaliseren van de beheersing van de huisartsenpraktijk op het gebied van winst en bedrijfsvoering. Er zal worden gekeken naar methoden om inzicht te krijgen in de prestaties van de huisartsenpraktijk en de medewerkers. Je leert hoe de juiste conclusies kunnen worden getrokken om tot een (financiële) verbeterslag binnen de praktijk te kunnen komen.

Personeel & organisatie

In deze module leer je over verschillende organisatiemodellen en bedrijfsculturen, het beoordelen en bijsturen van functioneren, (korte) verzuimbegeleiding, het opstellen van een sollicitatieprocedure, een adequate dossiervorming, roostering en verlofplanning en de ins- en outs van de Cao Huisartsenzorg.

Effectieve zorgvernieuwing

In deze module gaan we dieper in op het management van de huisartsenpraktijk, met name ten aanzien van zorgvernieuwing. Zorgvernieuwing kent aspecten zoals kwaliteit van het product, kosten- en batenanalyse en de omgevingsfactoren (zorggroepen, zorgverzekeraars). We reiken je een methode aan die leidt tot een zorgvuldige zorgvernieuwing in jouw praktijk. Dat betekent dat je streeft naar een product met de kwaliteit die je wenst maar ook met een positief rendement. Ook bespreken we hoe we de vereiste productiviteit van medewerkers kunnen analyseren.

Wet- en regelgeving

In deze module lopen we op de hoofdlijnen de wet- en regelgeving door waarmee een huisartsenpraktijk te maken heeft. We zoomen in op de meest belangrijke zaken en kijken naar maatregelen binnen de bedrijfsvoering die je kunt nemen om te voldoen aan de weten regelgeving.

Wijkgericht werken in samenwerkingsverband

Steeds meer wordt er verwacht dat de praktijken samenwerking zoeken met andere eerstelijns zorgverleners, gemeenten, wijkzorg et cetera. In deze module brengen we de diverse samenwerkingsverbanden onder de aandacht en de rol die je als praktijkmanager hierin hebt.

Managementvaardigheden

Binnen de opleiding vormen managementvaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding. 24 managementvaardigheden zijn verdeeld over de 7 lesdagen. Te denken valt hierbij aan o.a. benchmarken, timemanagement, ict-beheer, kwaliteit beheer, declareren, timemanagement, kosten baten analyseren, motiveren, delegeren, feedback geven en ontvangen, missie en visie bewaken en verandermanagement.

Presentatie veranderplan

In deze module worden de gemaakte opdrachten uit verschillende modules gepresenteerd door de cursisten. Je ontvangt dan, voor zover je dat nog niet eerder hebt ontvangen, feedback van je docenten maar ook van je medecursisten en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met de in deze cursus opgedane kennis.

Farmacie (optioneel)

In deze module leer je hoe het financiële traject voor de apotheekhoudende huisarts van inkoop via verstrekking via declaratie tot betaling loopt. We zoomen in deze module in op de financiële kant van de apotheek; zaken als inkoop, voorraadbeheer, declareren, handverkoop, eigen bijdragen en dat alles afgezet tegen het contract met de zorgverzekeraar en het contract met de groothandel.

Aanvullende informatie

Instroomeisen

Onderdeel van de opleidingen is het voorbereiden van praktijkcases en het uitwisselen van ervaringen. Vandaar dat de voorkeur uitgaat naar deelnemers die werkzaam zijn in de huisartsenzorg, verder hanteren wij voor de zevendaagse opleiding geen opleidingseis.

Lesdagen – Driebergen + Zwolle

Lesdagen najaar 2024  – Locaties Driebergen + Zwolle

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Start september 2024 Driebergen  – plaatsen vrij

– dinsdag 17 september 2024
– dinsdag 8 oktober 2024
– dinsdag 29 oktober 2024
– dinsdag 19 november 2024
– dinsdag 10 december 2024
– dinsdag 7 januari 2025
– dinsdag 28 januari 2025

Start september 2024  Zwolle  – plaatsen vrij

– donderdag 26 september 2024
– donderdag 17 oktober 2024
– donderdag 7 november 2024
– donderdag 28 november 2024
– donderdag 19 december 2024
– donderdag 9 januari 2025
– donderdag 6 februari 2025

Groepsgrootte

Om de kwaliteit van het lesgeven te waarborgen en iedereen voldoende persoonlijke begeleiding te kunnen geven wordt bij iedere opleiding gekozen voor maximaal 15 deelnemers per lesgroep.

Locatie

De opleiding vindt plaats in Driebergen. Cursisten worden verdeeld in groepen, met in iedere groep maximaal vijftien deelnemers. Farmacie is voor alle groepen in Driebergen.

Structuur opleiding

De twaalf modules worden gegeven in zeven lesdagen. De lesmethode is interactief en varieert tussen theorie, training en praktijkverwerking. Aan het einde van de opleiding wordt er op basis van de theorie en een casus uit de praktijk een presentatie gemaakt en gegeven.

Studiebelasting

Voor de 7-daagse opleiding moet u denken aan een zelfstudie-belasting van 4 à 5 uur per lesdag

Docenten

Voor de verschillende modules zijn er externe vakdocenten aanwezig. Denk hierbij aan een huisarts, psycholoog, accountant, HR-adviseur en specialisten op gebied van ICT, wet- en regelgeving ed. Zij komen allen uit het praktijkveld in de huisartsenzorg.

Persoonlijke begeleiding

Gedurende de opleiding is er persoonlijke begeleiding door een ervaren praktijkmanager die tevens bij iedere lesdag aanwezig is.

Prijs

€ 2.799,00 voor 12 modules in 7 lesdagen

– Optioneel is module 13 Farmacie: € 350,00.
– Deze prijzen zijn inclusief lunch en lesmaterialen en zijn vrij van btw.

Downloads

– Download hier de Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure

Inschrijven