Ga naar de inhoud

PRO Praktijkmanagement gaat verder onder de naam Sitis

Inmiddels bieden we met PRO Groep en de onderliggende labels, waaronder PRO Praktijkmanagement, al meer dan 10 jaar een breed palet aan activiteiten in en rondom de zorg in Nederland. De afgelopen tien jaar zijn we hierin gegroeid; qua diensten en mensen, maar ook op het gebied van kennis.

Vernieuwing

De gezamenlijke missie van de activiteiten van PRO Groep is het bijdragen aan het beschikbaar houden van zorg. Zo ook bijvoorbeeld met de opleiding die wij vanuit PRO Praktijkmanagement al aan vele (toekomstige) praktijkmanagers hebben mogen aanbieden.

Vooral de samenhang tussen de verschillende activiteiten willen we vanuit PRO Groep graag onderstrepen en visueel uiten. Dit heeft bij PRO Praktijkmanagement geleid tot een verfrissing en vernieuwing van onder andere het logo, de website en onze naam, welke nu ‘Sitis’ is. Waarom Sitis? Sitis is de Latijnse naam voor dorst of dorst lessen. Deze dorst vertalen wij vervolgens naar dorst voor kennis, ontwikkeling en innovatie.

Dienstverlening van Sitis

Is de dienstverlening van Sitis hetzelfde als die van PRO Praktijkmanagement? Niet helemaal. Met Sitis bieden we diverse ondersteunende diensten aan binnen de zorg in de vorm van educatie en online tools. Voor nu houdt dit in dat we met Sitis twee ‘producten’ aanbieden:

  • De opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg (welke op inhoud hetzelfde blijven)
  • E-healthplatform Evie (lees hier meer over Evie)

PRO Groep

Ook de andere labels van PRO Groep, en PRO Groep zelf, hebben inmiddels een ontwikkeling in de positionering doorgemaakt. Zo zijn de logo’s van PRO Groep en Praktijksteun vernieuwd en is Robin als nieuwe dochterorganisatie ontstaan. Met Robin brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod samen door (potentiële) professionals op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te laten doorstromen.

Meer weten?