Ga naar de inhoud

Eénjarige opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg

Ben je werkzaam in de huisartsenzorg en voer je managementtaken uit, of zou je dat graag willen doen? En is er in de eigen praktijk behoefte aan iemand die boven het niveau van de patiëntenzorg uitstijgt om de continuïteit te waarborgen en overzicht te houden? Deze éénjarige door CPION op hbo-niveau geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg is ontwikkeld door huisartsen, praktijkmanagers en andere specialisten om jou de juiste tools aan te reiken waarmee je de verschillende managementtaken uit kunt voeren.

Sitis was voorheen bekend als PRO Praktijkmanagement (huisartsvanmorgen.nl).
> Lees hier meer over deze naamswijziging.

Einddoelen van de opleiding

 • Je bent in staat om de verschillende managementtaken te vervullen, het overzicht te houden en te sturen op efficiëntie en rendement.
 • Je hebt inzicht gekregen in declaratie en boekhouding en je kunt de financiële gegevens van de eigen praktijk verwerken voor berekeningen en overzichten.
 • Je kunt innovatie of vernieuwingen binnen je eigen praktijk succesvol implementeren.
 • Je hebt de nodige actuele kennis van wet- en regelgeving en externe contacten die nodig zijn voor het uitoefenen van jouw taken.
 • Je bent in staat om het personeelsbeleid voor de eigen praktijk in kaart te brengen en uit te voeren.
 • Je beheerst de competenties zoals vermeld in het functieprofiel Praktijkmanager van de NVvPM (Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagement).
 

Vraag meer informatie aan

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vergoeding zorgverzekeraars

Deze opleiding wordt erkend door alle grote zorgverzekeraars. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Modules

Welke modules komen aan bod gedurende de opleiding? Onderstaande 12 modules worden verdeeld over de 12 lesdagen.

Rol en positie praktijkmanager

De rol, de positie en het belang van de praktijkmanager binnen de huisartsvoorziening wordt steeds duidelijker. Mede door de landelijke cao-ontwikkelingen, maar ook door de politiek die steeds meer zorg wil verschuiven naar, en laten coördineren door, de eerstelijnszorg. Ook zorgverzekeraars willen deze zorg steeds meer regionaal en wijkgericht organiseren. Door de huidige knelpunten zoals de arbeidsmarktkrapte bij de medewerkers en de regionale opvolgingsproblematiek van huisartsen wordt het belang van een goede bedrijfsorganisatie en meer samenwerking steeds groter. De praktijkmanager speelt in deze ontwikkelingen een sleutelfiguur in de mogelijke oplossingen. Doordat de praktijk, mede door de praktijkmanager, optimaal is georganiseerd en alle bedrijfsprocessen op orde zijn, kunnen de praktijkmedewerkers in een prettige sfeer goede zorg leveren. Bij voorkeur in samenwerking op wijk- en regionaal niveau. De praktijkmanager moet zich bewust zijn van de eigen (voorbeeld)functie binnen de huisartsvoorziening, scherp zijn op het eigen functioneren (zelfreflectie) en (door)ontwikkeling, en dient het eigen takenpakket te kunnen overzien en beheren.

Managementvaardigheden

Binnen de opleiding vormen er 23 vaardigheden (managementvaardigheden, communicatievaardigheden en leidinggeven) een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze 23 vaardigheden zijn verdeeld over de 12 lesdagen. Te denken valt hierbij aan o.a. benchmarken, kwaliteit beheer, declareren, timemanagement, kosten baten analyseren, motiveren, delegeren, feedback geven en ontvangen, missie en visie bewaken en verandermanagement.

Situationeel leidinggeven

Je leert welke mogelijkheden er zijn om jezelf in verschillende situaties met verschillende mensen een doel te bereiken. Je leert over je eigen stijl van leidinggeven en het effect daarvan op anderen. We gebruiken hierbij twee verschillende modellen, namelijk van Covey en Van Leary. Aan de hand hiervan kun je je eigen stijl en die van anderen analyseren. Deze kunnen je vervolgens helpen om effectief invloed uit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld ondersteunend werken bij het doorvoeren van veranderingen en het aansturen van mensen. Ook gaan we oefenen in het omgaan met weerstand.

Financieel management
 1. Basis

We zoomen in op de financiële basis van de huisartsenpraktijk. We kijken zowel naar de verschillende geldstromen, de voorkomende inkomsten en uitgaven, de totstandkoming ervan en de boekhoudkundige verwerking. Verder wordt er aandacht besteed aan het optimaliseren van de beheersing  van de huisartsenpraktijk op het gebied van winst en bedrijfsvoering. Er zal worden gekeken naar methoden om inzicht te krijgen in de prestaties van de huisartsenpraktijk en de medewerkers. Je leert hoe de juiste conclusies kunnen worden getrokken om tot een (financiële) verbeterslag binnen de praktijk te kunnen komen.

 1. Begroting

We maken een begroting op basis van cijfers van de praktijk, zoals een jaarrekening of de administratie. Vervolgens leren we hoe de begroting te gebruiken als sturings- en controletool gedurende de begrote periode. Gebeurt er daadwerkelijk wat er is begroot? En zo niet, waarom niet?

 1. Productiecijfers

We gaan in op het gebruiken van productiecijfers. Hoe kun je deze verzamelen? Waarvoor en op welke manier kun je de productiecijfers gebruiken? Welke invloed hebben de productiecijfers op de begroting

Effectieve zorgvernieuwing

We gaan dieper in op het uitwerken van strategische beslissingen in de zorgvernieuwing van de huisartsvoorziening. Zorgvernieuwing kent aspecten zoals kwaliteit van het product, kosten- en batenanalyse, personeelsinzet en omgevingsfactoren (zorggroepen, zorgverzekeraars). We reiken een methode aan die bruikbaar is voor planmatige en zorgvuldige zorgvernieuwing in de huisartsvoorziening. Dat betekent dat er wordt gestreefd naar een product met de gewenste kwaliteit maar ook met een positief rendement en de juiste inzet van de medewerkers.

Stakeholders

Met welke partijen, de zogenaamde stakeholders, heeft de huisartsenpraktijk te maken? Welke functie vervullen zij? En welke formele relatie bestaat er met hen? Uiteraard zoomen we in op de zorgverzekeraars en het contracteringsproces, maar ook de andere stakeholders die van belang zijn, komen aan bod. Verder gaan we hierbij in op de verschillende samenwerkingen, zowel eerstelijns- als multidisciplinaire samenwerkingen. Wat is en wordt de rol van de praktijk en van jou als praktijkmanager? En wat is de rol van de zorggroep?

Personeel & organisatie

Deel 1 Je neemt kennis van, en krijgt inzicht in, de verschillende organisatiemodellen, bedrijfsculturen, het opstellen van een sollicitatie- en ontslagprocedure, een adequate dossiervorming, roostering en verlofplanning, scholing, verzuimbeleid, en de ins- en outs van de Cao Huisartsenzorg. Deel 2 Je neemt kennis van, en krijgt inzicht in, het beoordelen en bijsturen van functioneren en hoe je een werkoverleg zo efficiënt en effectief mogelijk kan voeren. Hiernaast krijg je een overzicht van de aanwezige capaciteiten binnen jouw team en hoe je deze op de juiste manier kan inzetten.

Projectmatig werken

We behandelen hier een breed scala aan onderwerpen zodat je na de opleiding in staat bent binnen de huisartsvoorziening een project voor te bereiden met een veranderplan en plan van aanpak. Je weet hier dan draagvlak voor te creëren, om te gaan met weerstand, medewerkers te motiveren, het veranderplan te starten en het ook succesvol te implementeren. Daar waar nodig stuur je bij en evalueer en optimaliseer je.

Wet- en regelgeving

Op de hoofdlijnen lopen we de wet- en regelgeving door waarmee een huisartsvoorziening te maken heeft. We zoomen in op de meest belangrijke zaken en maatregelen die je binnen de bedrijfsvoering kunt nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Tot slot behandelen we waar je de nodige informatie kunt halen om up tot date te blijven.

Samenwerken in de eerstelijn, wijk en regionaal

Samenwerken in de eerstelijn, wijk en regionaal is een speerpunt van de politiek om betere zorg te kunnen leveren tegen minder kosten. Voor het laatste geldt tevens dat er meer zorg van de tweedelijn naar de eerste- en nuldelijn zal worden verschoven. We bespreken de verschillende samenwerkingen, de voors- en tegens, wat de rol van de praktijkmanager is in deze samenwerkingen en/of wat er wordt verwacht wat betreft de ontwikkelingen en overeenkomsten die hiervoor gesloten moeten worden.

Effectief communiceren

We leren welke mogelijkheden er zijn om vanuit jezelf effectief te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Je leert over je eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen.  We zoomen in op verschillende technieken. Denk hierbij aan omgaan met weerstand en conflicten, onderhandelen, slecht nieuws gesprekken en iemand aanspreken op gedrag.

Facilitair en ICT-beheer

We gaan hier in op wat het facilitair en ICT-beheer omvat en hoe we dit het beste kunnen organiseren op de praktijk.

Aanvullende informatie

Instroomeisen

– Mbo 4 niveau opleiding positief afgerond
– Minimaal 2 jaar werkervaring als (praktijk)manager
– Goede motivatie
– Of bij niet positieve beoordeling, verdere intake aan de hand van een aanvullend assessment

Lesdagen

Lesdagen najaar 2024

Locatie: Bergse Bossen in Driebergen
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Start september 2024 – VOL  –> data volgende groep volgt in mei 2024

– donderdag 12 september 2024
– donderdag 3 oktober 2024
– donderdag 24 oktober 2024
– donderdag 14 november 2024
– donderdag 5 december 2024
– donderdag 9 januari 2025
– donderdag 30 januari 2025
– donderdag 20 februari 2025
– donderdag 13 maart 2025
– donderdag 3 april 2025
– donderdag 24 april 2025
– donderdag 15 mei 2025

Studiebelasting

Voor de deze 12-daagse opleiding kan rekening worden gehouden met een zelfstudie-belasting van 8 à 10 uur per lesdag.

Diploma en accreditatie

Na het succesvol afronden van deze opleiding wordt een diploma hbo-niveau overhandigd. Accreditatiepunten voor de beroepsverenigingen zijn aangevraagd.

Locatie

Alle klassikale lessen van de éénjarige opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg worden gegeven in Driebergen.

Prijs

€ 4.600,-

– Betaling 30 dagen na factuurdatum of uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding
– Genoemde prijs is vrij van btw
– Genoemde prijs is inclusief lesbenodigdheden en lunch

Docenten

Per module zijn er externe docenten aanwezig. Denk hierbij aan een huisarts, psycholoog, accountant, HR-adviseur en specialisten op gebied van ICT, wet- en regelgeving, digitalisering, zorginnovatie, samenwerking in wijk en regio en financiering van de huisartsenzorg.

Persoonlijke begeleiding

Iedere lesdag is er een opleidingscoördinator aanwezig die je begeleidt met de opdrachten, jaarplanner en het persoonlijk ontwikkelplan.

Downloads

Inschrijven